ติดต่อเรา

  • สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
  • นางสาวรานี ซุ่นเซ่ง โทรศัพท์ 0-7460-9600 ต่อ 7254 มือถือ 08-1540-7304, 08-9879-8395
  • conferencerdi.tsu@gmail.com
  • Facebook : facebook.com/research.tsu