เข้าสู่ระบบ
โปสเตอร์

HIGHLIGHT
 • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
 • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
 • นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม
 • กิจกรรมสร้างเครือข่าย
 • กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการ/เสวนา
การนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ แบ่งเป็น 10 กลุ่มสาขา

1) วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

2) วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

รายละเอียด

3) ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียด

4) คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

5) วิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายละเอียด

6) การศึกษา

รายละเอียด

7) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายละเอียด

8) บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

รายละเอียด

9) ผลงานสร้างสรรค์

รายละเอียด

10) นวัตกรรมสังคม

รายละเอียด

การนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขา

1) Economics, Finance and Accounting
 

2) Logistics and Business Administration

3) Tourism and Hospitality
 

อัตราค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมระดับชาติ
ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม อัตราพิเศษ
ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2567
อัตราปกติ
หลังวันที่ 12 มีนาคม 2567
1) นักเรียนภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยทักษิณ 1,500 บาท 2,000 บาท
2) บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) 3,000 บาท 3,500 บาท
3) นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ 2,500 บาท 3,000 บาท
4) ผู้เข้าร่วมไม่นำเสนอผลงาน 2,000 บาท
อัตราค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ
ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม Onsite Online
1) นักเรียนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ 2,500 บาท
(Approx. USD 80)
1,500 บาท
(Approx. USD 50)
2) บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) 4,000 บาท
(Approx. USD 120)
3,000 บาท
(Approx. USD 90)
3) นิสิต / บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ / บุคคลที่สังกัดหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 3,500 บาท
(Approx. USD 110)
2,500 บาท
(Approx. USD 80)
4) ผู้เข้าร่วมไม่นำเสนอผลงาน 3,000 บาท
(Approx. USD 90)
-
การชำระเงิน

สามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีทางธนาคาร

ชื่อบัญชี : งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ทักษิณ
หมายเลขบัญชี : 660-2-76407-1
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย
สาขา : สาขาควนขนุน

การส่งหลักฐานการชำระเงิน

 1. ล๊อกอิน เข้าสู่ระบบ
 2. คลิกเมนูแจ้งชำระเงิน
 3. กรอกข้อมูลและแนบหลักฐานการชำระเงิน แล้วคลิกแจ้งชำระเงิน
 4. รอเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบยอดเงิน

ยอดการลงทะเบียนและส่งผลงาน

259 ลงทะเบียนแล้ว
201 ส่งผลงานแล้ว
142 นำเสนอภาคบรรยาย
59 นำเสนอภาคโปสเตอร์

ติดต่อเรา

 • สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 • นางสาวรานี ซุ่นเซ่ง โทรศัพท์ 0-7460-9600 ต่อ 7254
  มือถือ 08-1540-7304, 08-9879-8395
 • conferencerdi.tsu@gmail.com
 • Facebook : facebook.com/research.tsu
นักวิจัย Add กลุ่ม Line เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร
QR Line